จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด

ปลดล็อกกัญชา

ฝีดาษวานร

คกก_จริยธรรมประจำ สป_ 2565

คนขอนแก่น-ATK

ATK+2

 
ตรางฉีดนักเรียน 5 ปี

 

ประกาศ08122564

ประกาศขอความร่วมมือ

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สูตรไขว้ใหม่

ตรางสูตร

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป 2 อัตรา(เปิดรับ 09-30/01/2566)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แพทย์แผนไทย 1 อัตรา (เปิดรับ 19-28/12/2565)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง (เปิดรับ 14-29/11/2565)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง (เปิดรับ 10-17/10/2565)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (เปิดรับ 20-28/09/2565)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ช่างโยธา 1 ตำแหน่ง (07-28/09/2565)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ( 07-28/09/2565 )

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงาน ระดับดีเด่น, ดีมาก เมษายน 2563 (ลิงค์เว็บไซต์)

.

.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน (Plan Fin) แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ 2565 

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2565

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ธ.ค.65) 35.33 KB Download แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2565 564.10 KB Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ธ.ค.65) 46.28 KB Download

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2565

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (พ.ย.65) 36.65 KB Download แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2565 739.60 KB Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (พ.ย.65) 47.70 KB Download

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2565

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ต.ค.65) 35.59 KB Download แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2565 1.09 MB Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ต.ค.65) 45.97 KB Download

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1บประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ไตรมาสที่ 1 38.84 KB Download 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ไตรมาสที่ 1 42.54 KB Download 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 57.58 KB Download 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 51.37 KB Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 45.79 KB Download 2.หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 46.61 KB Download 3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) 45.76 KB Download 4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 50.84 KB Download 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 48.65 KB Download

กิจกรรมโรงพยาบาล

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Subcode: 492
Solution: See here for how to solve this error