ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

ประกาศเลื่อนนัดผู้ป่วยความดัน

เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัคร

 

ประกาศรับสมัคร

 

.

 

.

 

.

 

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงาน ระดับดีเด่น, ดีมาก เมษายน 2563 (ลิงค์เว็บไซต์)

.

.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผน

กิจกรรมโรงพยาบาล

วันที่ 24 พย.2563 นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพองและคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ รักษาการตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)พร้อมด้วยนางสุจรรยา ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง(พปง.)ได้ออกตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง รพ.น้ำพอง เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงทางด้านการเงินของหน่วยบริการไม่ให้ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน พร้อมทั้งกำกับติดตามและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 5 มิติ พัฒนาคุณภาพการบันทึกบัญชี และการจัดเก็บรายได้กองทุนทุกสิทธิในโรงพยาบาล ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลน้ำพอง ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น โดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ.2563 ... See MoreSee Less

View on Facebook

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ คลินิกความดันขอเลื่อนนัดผู้ป่วยให้มารับบริการในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
(ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการติดต่อเลื่อนนัดทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ให้ยึดตามประกาศนี้)
สอบถามเพิ่มเติม โทร.043-441515-7 ต่อ 171 ในเวลาราชการ
ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท. มอบ กรวย จำนวน 40 อัน ให้โรงพยาบาลน้ำพอง รับมอบโดย นพ.อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อกั้นพื้นที่เดินรถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง ขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ คุณครูสุภาวดี เสรีคตกุล พร้อมครอบครัว มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท ให้โรงพยาบาลน้ำพอง ในงานฌาปณกิจศพคุณครูไกรวิทย์ เสรีคตกุล รับมอบโดย นพ.อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อสมทบกองทุนเงินบริจาค โรงพยาบาลน้ำพอง ขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook