ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัคร

 

.

 

.

 

.

 

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงาน ระดับดีเด่น, ดีมาก เมษายน 2563 (ลิงค์เว็บไซต์)

.

.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผน

กิจกรรมโรงพยาบาล

วันที่ 17 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลลำน้ำพอง ร่วมกับ อสม.แกนนำชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลน้ำพองร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลน้ำพอง ปี 2563 ในงานมีอสม.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน มีขบวนแห่ป้ายกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ณ วัดบ้านห้วยไผ่ ตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ คุณพรวิสาข์ ชาทุม พร้อมญาติ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง รับมอบโดย คุณทิพธิญา เฮียงสอน หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ คุณพ่อพุฒิพงศ์ ชาทุม ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของท่านที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ขอคุณความดีของท่านช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพดี ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 3 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นปี 2553 1.ทันตแพทย์หญิงณัฐกฤตา ผลอ้อ 2.คุณกุลนัดดา อันภักดี 3.คุณศิริพร เหลืองอุดม ทั้ง 3 ท่าน รับโล่เกียรติคุณจากท่านนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลต้นแบบของหน่วยงานให้น้องๆได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ ร้านวันมอร์ ร้านลองเฟรชเด๊ะ ร้านหงส์ทองวัสดุก่อสร้าง ร้านฮ่งเซ่งเฮง ปันสุข ข้าวเหนียวหมูทอดซอสแจ่ว มาทำโรงทาน 120 ห่อ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” ให้กับผู้รับบริการและญาติ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำพอง ท่านใดที่มีจิตอันเป็นกุศลนำอาหารมาร่วมแบ่งปันได้ทุกวัน ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอกุศลหนุนนำให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ ทีมงานหนูนา พาโชค อ.บ้านฝาง ปันสุข ข้าวเหนียวหมูทอด มาทำโรงทาน100 ห่อ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” ให้กับผู้รับบริการและญาติ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำพอง ท่านใดที่มีจิตอันเป็นกุศลนำอาหารมาร่วมแบ่งปันได้ทุกวัน ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอกุศลหนุนนำให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook