เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัคร

 

.

 

.

 

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผน

กิจกรรมโรงพยาบาล

ขอขอบพระคุณ บริษัทในเครือ นิพนธ์กรุ๊ป บริจาคกล่องป้องกันเชื้อ​ไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ได้ใช้ในการตรวจรักษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อสนับสนุน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ขอขอบพระคุณท่านที่ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน้ำพอง ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญร่วมคบริจาคเงินสมทบทุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์์ทางการแพทย์ "น้ำใจคนไทยต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลน้ำพอง" ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ คุณไชยา-คุณรุ่งทิวา ร้านซีโปรอิเล็กทริก ที่บริจาค Face shield จำนวน 100 ชิ้น ให้โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อสนับสนุน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 และขอขอบคุณ คุณสบายจิต ภักดิ์ศรีแพง ที่เป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง รับมอบโดย คุณทิพธิญา เฮียงสอน หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ขอขอบพระคุณท่านที่ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน้ำพอง ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ คุณชัยรัมภา ศิริพล, คุณอารีรัตน์ บุญรินทร์ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง ให้โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อสนับสนุน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 และขอขอบคุณ คุณวิมลนันท์ ทรัพย์วราชัย ที่เป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง ขอขอบพระคุณท่านที่ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน้ำพอง ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ คุณตาโร จันทร์ซิงกุมาร ที่บริจาค ชุดPPE
3 ชุด และผ้ามัสลินสำหรับทำแมสผ้า 1 ม้วน ให้โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อสนับสนุน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 และขอขอบคุณ คุณรุ่งอรุณ จันทร ที่เป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน้ำพอง
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
... See MoreSee Less

View on Facebook