ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัคร

 

.

 

.

 

.

 

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงาน ระดับดีเด่น, ดีมาก เมษายน 2563 (ลิงค์เว็บไซต์)

.

.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผน

กิจกรรมโรงพยาบาล

ขอขอบพระคุณ หจก.พัฒนายนต์(1971)อำเภอน้ำพอง ปันสุข ไก่ 3รส จำนวน 40 ห่อ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” ให้กับผู้รับบริการและญาติ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำพอง ท่านใดที่มีจิตอันเป็นกุศลนำอาหารมาร่วมแบ่งปันได้ทุกวัน ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอกุศลหนุนนำให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณ คุณวิรันพัชร-คุณอภิเศรษฐ์ ชินภัคธนัชศิริ บริษัท ออร่ามี จำกัด บริจาคเจลล้างมืออนามัย จำนวน 300 ขวด ให้โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อสนับสนุน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู้ภัยไวรัสโคโรนา COVID -19 โรงพยาบาล น้ำพอง ขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนติดตามงานส่งเสริมกลุ่มวัย ปี 2563 โซนเหนือได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลซำสูง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิทธิสินทรัพย์ โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย การจัดบริการและบริหารจัดการกองทุน Long Term Care ในพื้นที่ ... See MoreSee Less

View on Facebook

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลน้ำพอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการ พชอ.น้ำพอง ประเด็น "คนน้ำพองไม่ทอดทิ้งกัน" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิทธิสินทรัพย์ โรงพยาบาลน้ำพอง ... See MoreSee Less

View on Facebook

คุณวิมลรัตน์ อุไรกลางพร้อมครอบครัว บริจาค นมโฟร์โมสต์ 3 ลัง/ขนมเชียงไฮ 12 แพ๊ค/ขนมฟูโก้ 3 กล่อง ให้โครงการอาหารดีมีสุข สมทบทุนกับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้งานโภชนาการจัดทำอาหารสำหรับเด็ก ที่ผู้ปกครองประสบปัญหาจากการ จ้างงานเนื่องจากภาวะโรคโควิด -19 โรงพยาบาลน้ำพอง ขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook