ร่วมลงชื่อ สนับสนุน “การแบน” พาราตวอต คลอไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต

พิจารณาร่วมลงชื่อ สนับสนุน”การแบน” พาราตวอต คลอไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต  เพื่อสุขภาพคนไทย เพื่อจะได้รวบรวม เสนอนายกรัฐมนตรี ต่อไป   โดยกรอกข้อมูลตาม link ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbBkuAoAE71WEXTVzw37Xk69s5FO9aRMBzI2rM3_NPdULMA/viewform

 

พิจารณาร่วมลงชื่อ สนับสนุน”การแบน” พาราตวอต คลอไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต โดยเร็วที่สุด เพื่อสุขภาพคนไทย เพื่อจะได้รวบรวม เสนอนายกรัฐมนตรี ต่อไป  โดยให้ข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikbojauFM1kbjUIKLbITg6JG1F3t7cHirJ-IKQAcv0OvM-A/viewform