คู่มือมาตรฐานให้บริการ

#คู่มือลิงค์เอกสาร
1CPG กุมารเวชกรรมเปิดเอกสาร
2CPG สูติกรรมเปิดเอกสาร
3CPG อายุรกรรมเปิดเอกสาร
4LAB วิกฤติเปิดเอกสาร
5การจำแนกประเภทผู้ป่วยเปิดเอกสาร
6งานผู้ป่วยนอกเปิดเอกสาร
7แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกเปิดเอกสาร
8แนวทางการบริหารยาเปิดเอกสาร
9ฝากครรภ์เปิดเอกสาร
10มาตราฐานการส่งต่อเกณฑ์การรับบริการตึกพิเศษสงฆ์เปิดเอกสาร
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล