หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#รายการเว็บไซต์
1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นwww.kkpho.go.th
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นwww.mkph.healtharea.net
3สาธารณสุขอำเภอน้ำพองsites.google.com/site/namphonghealth
4โรงพยาบาลขอนแก่นwww.kkh.go.th
5โรงพยาบาลบ้านฝางwww.bfh.go.th
6สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝางmx.kkpho.go.th/web/banfang
7โรงพยาบาลพระยืนhttp://183.88.215.252/pyhospital
8สาธารณสุขอำเภอพระยืนhttp://183.88.215.252/pysso/
9โรงพยาบาลชุมแพwww.cphos.go.th/chumphaehospital
10สาธารณสุขอำเภอชุมแพwww.cpdho.go.th
11โรงพยาบาลสีชมพูwww.scph.moph.go.th
12โรงพยาบาลบ้านไผ่www.banphaihospital.go.th
13สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่www.province.moph.go.th/banphai
14โรงพยาบาลพลwww.phonhospital.go.th
15สาธารณสุขอำเภอพลwww.phonpho.go.th
16โรงพยาบาลหนองเรือwww.nrh.go.th
17สาธารณสุขอำเภอหนองเรือkkphogoth.wixsite.com/nongruahosp
18โรงพยาบาลหนองสองห้องwww.nshh.go.th
19สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องwww.nongsonghongmoph.com
20โรงพยาบาลมัญจาคีรีwww.manchakirihospital.go.th
21โรงพยาบาลเขาสวนกวางwww.kskhospital.com
22โรงพยาบาลภูผาม่านmx.kkpho.go.th/web/phupamanhosp
23สาธารณสุขอำเภอภูผาม่านwww.govesite.com/ppmdho/intro.php?p=1
24โรงพยาบาลอุบลรัตน์www.ubrh.go.th
25สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์sites.google.com/site/ssoubrdatacenter
26โรงพยาบาลชนบทkkpho.go.th/web/chonnabothosp
27สาธารณสุขอำเภอชนบทkkpho.go.th/web/chonnabot
28โรงพยาบาลซำสูงsshos.thaiddns.com/sshos
29โรงพยาบาลสิรินธรhttp://61.7.145.190/web
30โรงพยาบาลเปือยน้อยwww.pnhos.go.th
31สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อยwww.govesite.com/ssopuainoi2017
32โรงพยาบาลแวงน้อยwww.wnhospital.net
33สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อยwww.wnssokk.go.th
34โรงพยาบาลแวงใหญ่wyh.moph.go.th
35โรงพยาบาลหนองนาคำnnkh.moph.go.th:8080/nongnakham
36โรงพยาบาลเวียงเก่าssd.wkh.go.th
37โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชยkokphochaihospital.wordpress.com
38โรงพยาบาลโนนศิลาsites.google.com/view/nonsilahospital
39สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลาmx.kkpho.go.th/web/nonsila