ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เปิดเอกสาร