ร่วมลงชื่อ สนับสนุน “การแบน” พาราตวอต คลอไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต

พิจารณาร่วมลงชื่อ สนับสนุน”การแบน” พาราตวอต คลอไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต  เพื่อสุขภาพคนไทย เพื่อจะได้รวบรวม เสนอนายกรัฐมนตรี ต่อไป   โดยกรอกข้อมูลตาม link ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbBkuAoAE71WEXTVzw37Xk69s5FO9aRMBzI2rM3_NPdULMA/viewform   พิจารณาร่วมลงชื่อ สนับสนุน”การแบน” พาราตวอต คลอไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต โดยเร็วที่สุด เพื่อสุขภาพคนไทย เพื่อจะได้รวบรวม เสนอนายกรัฐมนตรี ต่อไป  โดยให้ข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikbojauFM1kbjUIKLbITg6JG1F3t7cHirJ-IKQAcv0OvM-A/viewform

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

1 2 3 13