แผนทางการเงินโรงพยาบาลน้ำพอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563