เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี


หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ
(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน