งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562

งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 4 เครื่อง