จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 9.28 MB Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64 วัสดุเภสัชกรรม 2.21 MB Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาการแพทย์ 11.56 MB Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64 เวชภัณฑ์ยา 12.57 MB Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64 วัสดุทั่วไป 26.74 MB Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ทันตกรรม 11.48 MB Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 6.15 MB Download สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ 64 1.17 MB Download