ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT)

# รายการ ลิงค์เว็บไซต์
EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา [ลิงค์เว็บไซต์]
EB2 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส [ลิงค์เว็บไซต์]
EB3 เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2563 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB4 รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) [ลิงค์เว็บไซต์]