ตารางแสดงวงเงินเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือดจำนวน2เครื่อง