ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องรับสัญญาณและแปลงภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บเเละระบบส่งข้อมูลภาพ