ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน