ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์

%e0%b8%99%e0%b8%9e_1-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3
%e0%b8%99%e0%b8%9e_4_0-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3
%e0%b8%99%e0%b8%9e_3-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3
%e0%b8%99%e0%b8%9e_6-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3
%e0%b8%99%e0%b8%9e_0-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3