ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปีงบ 2564 โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม