รับสมัครคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลน้ำพอง


จำนวน 12 ร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล